แอปเป๋าตัง เปิดบริการ ‘วอลเล็ต สบม.’ ช่องทางเช็คยอดถือครองพันธบัตรออมทรัพย์

แอปเป๋าตัง เปิดบริการ ‘วอลเล็ต สบม.’ ช่องทางเช็คยอดถือครองพันธบัตรออมทรัพย์

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประกาศเปิดเผยบริการ วอลเล็ต สบม. ช่องทางในการเช็คยอดถือครองพันธบัตรทุกรุ่นทุกธนาคาร บน แอปเป๋าตัง แอปเป๋าตัง, วอลเล็ต สบม. – (3 พ.ค. 2565) นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ที่วอลเล็ต สบม. เปิดให้บริการ สบน. ได้ต่อยอดบริการงานจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์อย่างต่อเนื่องบนวอลเล็ต สบม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน และได้ยกระดับการให้บริการอีกขั้น โดยบูรณาการพอร์ตการลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ที่จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายมาแสดงบนวอลเล็ต สบม.

ซึ่งผู้ลงทุนสามารถทราบภาพรวมการลงทุนของตนเอง 

ตอบโจทย์การดูพอร์ตทุกรุ่นพันธบัตรในที่เดียว และสามารถเรียกดูเงื่อนไขการลงทุนแต่ละรุ่นได้อย่างสะดวกผ่านวอลเล็ต สบม.

สบน. มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการออมการลงทุนภาคประชาชน และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ได้อย่างเท่าเทียม ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง อย่างต่อเนื่อง โดย สบน. มีการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ดิจิทัลผ่านวอลเล็ต สบม. แล้ว 30,200 ล้านบาท มีผู้สนใจลงทะเบียนผ่านช่องทางดังกล่าวแล้วถึง 376,673 ราย

เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้แก่ผู้ลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ สบน. ได้ยกระดับงานบริการที่ตอบโจทย์การลงทุนด้วยนวัตกรรม โดยเพิ่มเมนูบริการ “พันธบัตรออมทรัพย์ที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย” ขึ้น เพื่อผู้ลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ที่ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย สามารถเรียกดูประวัติการลงทุนของตนเอง รวมถึงเงื่อนไขการลงทุนพันธบัตรนั้นๆ ได้

โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่เคยซื้อพันธบัตรรุ่นวอลเล็ต สบม. ผู้สนใจสามารถยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเปิดใช้งานวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง และรับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ในรอบกลางปี 2565 สบน. อยู่ระหว่างพิจารณาเงื่อนไขการจำหน่ายที่เหมาะสม โดยคาดว่าจะจำหน่ายในเดือนมิถุนายน 2565 สบน. ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ และขอให้ติดตามข่าวสารการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ – http://www.pdmo.go.th และ Facebook ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ส่อง! วิธีลงทะเบียน ทางด่วนแก้หนี้ ออนไลน์ จาก ธปท.

แวะมาดูกันกับ วิธีลงทะเบียน ทางด่วนแก้หนี้ ออนไลน์ จากทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ให้ครอบคลุมปัญหามากขึ้น

(5 พ.ค. 2565) ในครั้งนี้ เราจะมาแวะดูกันกับ วิธีลงทะเบียน ทางด่วนแก้หนี้ ออนไลน์ – โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาหนี้สินจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ในเวลานี้ได้มีการปรับปรุงโครงการให้ครอบคลุมกับปัญหาที่มีความหลากหลายมากขึ้น

โดย “ทางด่วนแก้หนี้” เป็น “ช่องทางเสริม” ในลักษณะออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการหรือเจ้าหนี้ หรือได้รับความช่วยเหลือ แต่เงื่อนไขไม่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ สามารถแจ้งปัญหาและขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ได้

เพื่อสนับสนุนให้มาตรการแก้หนี้ระยะยาว (3 กันยายน 2564) สามารถช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ให้เข้าถึงการปรับโครงสร้างหนี้ที่สอดคล้องกับรายได้ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนสูง แบงก์ชาติจึงได้ปรับปรุงโครงการทางด่วนแก้หนี้ให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจได้ทั่วถึงและสอดคล้องกับลักษณะปัญหาที่หลากหลายได้ดีขึ้น ดังนี้

1. ลูกหนี้ธุรกิจที่

– มีเจ้าหนี้หลายราย

– มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เช่น วงเงินรวมตั้งแต่ 250 ล้านบาทขึ้นไป

– ประสบปัญหาในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ทีละราย (แก้หนี้แบบเดี่ยว) เช่น ใช้เวลานาน หรือไม่สามารถทำได้ครบทุกราย

สามารถลงทะเบียนขอปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้หลายรายพร้อมกันได้ในคราวเดียว ?ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566

2. ลูกหนี้ธุรกิจอื่น ที่นอกเหนือจากข้อ 1 และมีปัญหาการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ สามารถลงทะเบียนแจ้งปัญหาผ่านทางด่วนแก้หนี้ รวมถึงสามารถแจ้งขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้ และคำแนะนำอื่น ๆ เพิ่มเติม ผ่าน “โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน”

กรณีที่ ลงทะเบียนบัตรสัวสัดิการรัฐเป็นคนโสด ไม่มีครอบครัว สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โดยไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน

แต่กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวหรือผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัวแต่ประสงค์จะลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน สามารถไปที่หน่วยงานรับลงทะเบียนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อในกรณีที่คู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียน

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป